Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 1 decembrie 2021

Conferință

 Conferința de totalizare a stagiului de practică

La data de 26 noiembrie s-a desfășurat conferința de totalizare a stagiului de practică. Studentele au prezentat rezultatele obținute.

vineri, 5 noiembrie 2021

Eveniment

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ

CU PARTICIPARE  INTERNAŢIONALĂ

EDUCAȚIA ÎN FAȚA NOILOR PROVOCĂRI


La data de 5-6 noiembrie 2021, în cadrul Facultății de Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol a avut loc Conferința științifico-practică națională cu participare internațională „Educația în fața noilor provocări”.
Evenimentul a avut ca scop identificarea soluțiilor științifice și metodologice în contextul noilor provocări pentru sistemul educațional din Republica Moldova.
Conferința a oferit posibilitatea experților naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanților învățământului general și superior, organizațiilor de cercetare, factorilor de decizie la nivel de politici educaționale, doctoranzilor, masteranzilor de a-și prezenta experiența și a pune în dezbatere cele mai diverse probleme ce țin de domeniul Științe ale educației.

Secvențe foto:ATELIERUL I

EXPECTANȚELE SOCIETĂȚII BAZATE PE CUNOAȘTERE FAȚĂ DE PROFESIONALISMUL PEDAGOGULUI MODERN

 

Moderatori:

Viorica ANDRIȚCHI, dr. hab., prof. univ.

Valentina BOTNARI, dr., conf. univ.

Elena VINNICENCO, dr., conf. univ.


ATELIERUL III

ABORDĂRI INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARE ALE DIDACTICILOR PARTICULARE

 

Moderatori:
Vasile PANICO, dr., prof. univ.
Silvia GOLUBIȚCHI, dr., conf. univ.
Tamara MUNTEANU, dr., lector univ.

ATELIERUL V

DIMENSIUNI PSIHOPEDAGOGICE ALE FENOMENELOR EDUCAȚIONALE

 

Moderatori:
Diana ANTOCI, dr., conf. univ.
Valentina MÎSLIȚCHI, dr., conf. univ.
Lilia PAVLENKO, dr., conf.univ.

vineri, 8 octombrie 2021

Oră publică/seminar „Sistemul personalității în teoria psihanalitică”

     Secvențe din cadrul orei publice „Sistemul personalității în teoria psihanalitică”, ținută la data de 08.10.2021 de către asistentul universitar STAMATI Elena, realizată în cadrul studiilor superioare de licență, învățământ cu frecvență, disciplina Psihologia personalității, Program de studii: Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie preșcolară, gr.201, Program de studii: Pedagogia Învățământului Primar, gr.204; Program de studii: Pedagogie preșcolară, gr. 205.luni, 4 octombrie 2021

sâmbătă, 2 octombrie 2021

ORARUL LECȚIILOR LA MASTERAT (CICLUL II)

 Perioada 04.10.2021-23.10.2021 (online)


 

 

11M

Pedag. și metod înv. primar (PMÎP)

12M

Psihoped. înv. preuniversitar (PPÎP)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

2

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

PANSSS, Moșanu L., dr., conf. univ.

3

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

PANSSS, Moșanu L., dr., conf. univ.

4

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

5

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

FTG Educației, Panico V., dr., prof. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

3

FTG Educației, Panico V., dr., prof. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

4

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Metodol. form. compet., Botnari V. dr., conf. univ.

5

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Metodol. form. compet., Botnari V. dr., conf. univ.

MC, 06.10.21

1

 

 

2

FTG Educației, Panico V., dr., prof. univ.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

3

FTG Educației, Panico V., dr., prof. univ.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

4

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

5

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

 

2

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

3

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ.

4

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

PANSSS, Moșanu L., dr., conf. univ.

5

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

PANSSS, Moșanu L., dr., conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

2

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ. (s.)

3

Pedag. înv. superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ. (s.)

4

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

5

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ.

SB, 09.10.21

1

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ. (s.)

2

TIC-ul în învățământul primar, Oboroceanu V., dr.

Utiliz. TIC în activ. prof., Pavel M., dr., conf. univ. (s.)

3

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ. (s.)

4

Did. matematicii în înv. primar, Nour A., dr.

Psihogeneza educaț., Gonța V., dr., conf. univ. (s.)

5

 

 


 

 

13M

Manag. ed.  preșcolare (MAE)

14M

Psihol.  soc. și a familiei (PSF)

15M (MIAE)

Psihol. și cons. educaț. (PCE)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

 

2

Epist.ed.mod. II, Botnari V., dr.,conf.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

3

Epist.ed.mod. II, Botnari V., dr.,conf.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

4

Man. ed., Andrițchi V., dr. hab., prof.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

5

Man. ed., Andrițchi V., dr. hab., prof.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

 

2

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

3

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

4

Met. form. comp., Botnari V., dr.,conf.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

5

Met. form. comp., Botnari V., dr.,conf.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

MC, 06.10.21

1

 

 

 

2

MCET, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

3

MCET, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Cons. famil., Vasian T., dr.,conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

4

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

5

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

JOI,  07.10.21

1

 

 

 

2

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

3

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., dr.

4

Man. ed., Andrițchi V., dr. hab., prof.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

5

Man. ed., Andrițchi V., dr. hab., prof.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

 

2

Epist.ed.mod. II, Botnari V., dr.,conf.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

 

3

Epist.ed.mod. II, Botnari V., dr.,conf.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

 

4

MCET, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., (s.)

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

5

MCET, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., (s.)

Psih. educaț., Gonța V., dr., conf.

SB, 09.10.21

1

Epist.ed.mod. I, Mîslițchi V., dr.,conf.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr. (s.)

2

Epist.ed.mod. I, Mîslițchi V., dr.,conf.

Ps. famil., Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psih. educaț., Gonța V., dr. (s.)

3

Epist.ed.mod. I, Mîslițchi V., dr.,conf.

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., (s.)

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

4

 

Utiliz.TIC în act. pr., Pavel M., (s.)

TCEducaț., Țapu G., dr. , conf. univ.

5

 

 

 

 

 

16Ma (MIAE)

16Mb (MIAE.)

17Mb (MPOEP)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

 

2

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

3

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

4

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

5

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

 

2

Management educațional și strategic, Cojocaru V., dr.hab., prof.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

3

Management educațional și strategic, Cojocaru V., dr.hab., prof.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

4

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

5

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

MC, 06.10.21

1

 

 

 

2

Management educațional și strategic, Cojocaru V., dr.hab., prof.

 

3

Management educațional și strategic, Cojocaru V., dr.hab., prof.

 

4

L e a d e r s h i p     și     c o m u n i c a r e,      Golubițchi S., dr., conf. univ.

5

L e a d e r s h i p     și     c o m u n i c a r e,       Golubițchi S., dr., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

 

 

2

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

3

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

4

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

MFP, Taban E., dr., conf. univ.

5

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

MFP, Taban E., dr., conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

 

2

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

3

Ped. învățământului superior, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Man. pr., Cojocaru V., dr. hab., pr.

4

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

5

Bazele antreprenoriatului, Botezatu A. dr., conf. univ.

PELȘ, Posțan L., dr., conf. univ.

SB, 09.10.21

1

L e a d e r s h i p    și    c o m u n i c a r e, Golubițchi S., dr., conf. univ.

2

L e a d e r s h i p    și    c o m u n i c a r e, Golubițchi S., dr., conf. univ.

3

Prot. legală a drept. copilului, Cojocaru Violeta., dr.hab., prof. univ.

MFP, Taban E., dr., conf. univ.

4

Prot. legală a drept. copilului, Cojocaru Violeta., dr.hab., prof. univ.

MFP, Taban E., dr., conf. univ.

5

 

 

 

 

 

21M

Pedag. și metod înv. primar (PMÎP)

22M

Psihoped. înv. preuniversitar (PPÎP)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

2

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Ps. succesului. man., Golubițchi S., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Ps. succesului. man., Golubițchi S., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

MC, 06.10.21

1

 

 

2

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

3

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

 

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

 

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

 

2

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Manag. conflictelor, Șofron L., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

2

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

3

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

4

Ps. succesului. man., Golubițchi S., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Ps. succesului. man., Golubițchi S., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (+1)

SB, 09.10.21

1

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

2

Educația interculturală, Posțan L., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

3

Ps. succesului. man.,, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ. (s.)

4

Ps. succesului. man., Golubițchi S., dr., conf. (s.)

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ. (s.)

5

 

 


 

 

23Ma

Managementul educației preșcolare (MAE)

23Mb

Managementul educației preșcolare (MAE)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. (s.)

 

5

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. (s.)

 

MC, 06.10.21

1

 

 

2

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

3

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

5

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

 

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

5

 

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

VN, 08.10.21

1

 

 

2

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

3

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

Manag. proiectelor, Baciu S., dr. hab., conf. univ.

4

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (+1)

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (+1)

SB, 09.10.21

1

 

 

2

 

 

3

 

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

4

 

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

5

 

 


 

 

24M

Psihologia socială și a familiei (PSF)

25M (MIAE)

Psihologie și consiliere educațională (PCE)

LUNI, 04.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

4

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

MC, 06.10.21

1

 

 

2

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

3

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

 

2

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ.

3

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

4

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

5

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

2

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

3

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Ed. prin valori și pt. valori, Antoci D., dr., conf. univ.

4

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr.

5

Psihol. comp. deviant, Frunze O., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (+1)

SB, 09.10.21

1

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

2

Psihosexologia, Țapu Gr., dr., conf. univ.

Teoria și metodol. evaluării, Buzenco A., dr. (s.)

3

 

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ. (s.)

4

 

Psihol. infl. sociale, Pavlenco L., dr., conf. univ. (s.)

5

 

 

 

 

26Ma (MIAE)

26Mb (MIAE)

LUNI, 04.10.21

1

 

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

2

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

3

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

4

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

 

5

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

 

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

3

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

4

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

5

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

MC, 06.10.21

1

 

 

2

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

3

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

4

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

5

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

JOI,  07.10.21

1

 

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

2

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

3

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Ceban L. dr.

4

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Antr. în educație, Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

5

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

Antr. în educație, Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

 

5

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

 

SB, 09.10.21

1

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ. (s.)

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

2

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

3

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

4

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

5

 

 


 

 

26Mc (MIAE)

26Md (MIAE)

LUNI, 04.10.21

1

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

 

2

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

3

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

4

 

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

5

 

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

MȚ, 05.10.21

1

 

 

2

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

3

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

4

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

5

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MC, 06.10.21

1

 

 

2

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

3

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

4

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

5

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

JOI,  07.10.21

1

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

 

2

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

3

MCOEducaționale, Ceban L., dr., lect. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

4

Antr. în educ., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

5

Antr. în educ., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

MCOEducaționale, Golubițchi S., dr., conf. univ.

VN, 08.10.21

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

5

 

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

SB, 09.10.21

1

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

 

2

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

3

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

4

Strategii antrep., Botezatu A. dr., conf. univ.

Psihologia man., Cojocaru V., dr. hab., prof. univ.

5

 

 


Conferință

  Conferința de totalizare a stagiului de practică La data de 26 noiembrie s-a desfășurat conferința de totalizare a stagiului de practică. ...